Home
Onze Werkwijze
Paketten
Collectief
Verenigingen


Route
Contact
Pakket A

De verzorging van Uw electronische winstaangifte op
basisvan de door U aangeleverde balans-, en
bedrijfsresultaat-gegevens in de vorm van bijvoorbeeld
een spreadsheet. Devergoeding voor deze
werkzaamheden bedraagt € 250,- ex. BTW.
Standaard ontvangt U van ons een kennismakingskorting
van € 50,- ex. BTW. U betaalt het 1e jaar
dus slechts € 200,- ex. BTW.

Pakket B

Dit pakket omvat pakket A inclusief het opstellen van
eenbalans en resultaatrekening door ons aan de hand van
de originele boekstukken. U geeft ons de spreekwoordelijke
"schoenendoos met bonnetjes", en wij brengen de
noodzakelijke ordening hierin.De vergoeding voor deze werkzaamheden bedraagt € 450,- ex. BTW.*

Pakket C

Dit pakket omvat pakket B inclusief een ingebonden
exemplaar van Uw balans en resultaatrekening en een
overzicht van de aangiften omzetbelasting over het
betreffende boekjaar. De vergoeding voor deze
werkzaamheden bedraagt € 550,- ex. BTW.

Pakket D

Dit pakket omvat pakket C inclusief de behandeling van
allecorrespondentie met, en mogelijke controle door de
belastingdienst met betrekking tot het door ons
ingediendeboekjaar. De vergoeding van deze
werkzaamheden bedraagt€ 750,- ex. BTW.

* Deze regeling geldt alleen indien het aantal door ons in te voeren
boekingen (verkoopfakturen, inkoopfakturen, kasbonnetjes, regels
op bank-afschriften etc.)niet groter is dan 150.
Per 75 (of een deel van 75) extra boekingen geldt eentoeslag van
€ 50,-, tot een maximum van 375 boekingen.
Tevens geldt dat u
maximaal 3 jaar recht gehad mag hebben op de zelfstandigenaftrek