Home
Onze Werkwijze
Paketten
Collectief
Verenigingen


Route
Contact

Collectieve belastingaangifte

U biedt vanuit uw naam uw medewerkers deze
mogelijkheid aan.

- Wij ontvangen alleen van u de NAW gegevens van
de medewerkers die van deze aanbieding gebruik
willen maken.

- Wij zorgen voor de verdere afhandeling conform
de daarvoor geldende richtlijnen.

- Aan deze aanbieding is géén minimaal of maximaal
aantal deelnemers verbonden.

- Alle gegevens worden vertrouwelijk behandeld
en uitsluitend gebruikt voor de aangifte.